Polityka prywatności i RODO

1. Czym jest polityka prywatności?
Niniejszy dokument  określa zasady przetwarzania danych osobowych wszystkich osób odwiedzających i korzystających z serwisu slusarczyk-auto.pl (dalej Ślusarczyk) oraz jest odpowiedzią  na obowiązek informacyjny wynikający z rozporządzenia  Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku  w sprawie ochrony danych osobowych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem tych danych i w kwestii swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz.  UE L119 z 04.05.2016, str. 1) (Dalej „RODO”).

2. Informacje ogólne
Właścicielem serwisu internetowego www.premiumcar.com.pl jest Damian Pyzia prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą  Premium Car Sp. Z O.O. , z siedzibą przy ul. Staszica 9 39-220 Pilzno. Działalność wpisana jest do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posiada nr NIP: 872 241 45 60 . Administratorem danych osobowych oraz Inspektorem danych osobowych w myśl rozporządzenia RODO jest Damian Pyzia , biuro@premiumcar.com.pl . Pozyskane przez Administratora dane osobowe będą przetwarzane w celach marketingowych (promocji usług i produktów oferowanych przez Premium Car ) oraz zgodnie z treścią udzielonych zgód. Podstawą prawną przetwarzania jest zgoda osoby, której dane dotyczą.

3. Czym są dane osobowe w myśl rozporządzenia RODO?
Dane osobowe – zgodnie z dyspozycją RODO oznaczają informację, które umożliwiają zidentyfikowanie osoby fizycznej (której te dane dotyczą). Może to być imię i nazwisko, adres e-mail, dane geolokalizacyjne.

4. Jakiego rodzaju dane przetwarza serwis samochodowy Premium Car Sp. Z O.O.?
W serwisie gromadzone i przetwarzane są następujące dane (w przypadku ich wypełnienia przez osobę korzystającą z serwisu): imię i nazwisko, adres email, nr telefonu, dane samochodu – w przypadku uzupełnienia formularza kontaktowego lub formularza umówienia się na wizytę.

5. Ochrona danych osobowych w Premium Car Sp. Z O.O.
Firma Premium Car Sp. Z O.O. przetwarza dane osobowe Klientów w celu prawidłowego wykonywania zleconych usług i zapytań. Dane nie są udostępniane podmiotom trzecim. Firma Premium Car Sp. Z O.O. wymaga tylko tych danych, które są niezbędne do poprawnego działania serwisu i świadczenia usług czyli przetwarzania niezbędnego do wykonania umowy, /wykonania usługi naprawczej/ lub na podstawie zgody właściciela danych w przypadku działań marketingowych. Niepodanie wymaganych danych uniemożliwi wykonanie czynności, której te dane dotyczyły. Przeglądanie zawartości witryny internetowej slusarczyk-auto.pl niepołączone uzupełnieniem formularza kontaktowego lub umówienia się na wizytę, nie wymaga podawania przez Klienta danych osobowych.
Podstawą przetwarzania danych osobowych przez firmę Premium Car Sp. Z O.O. jest dobrowolna zgoda Klientów, jak również ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych osobowych w celu m.in. umożliwienia Klientom korzystania z niektórych funkcji strony internetowej; realizacji zapisów poprzez formularz umów wizytę online.
Poprzez podanie swoich danych osobowych w toku składania przez Klienta formularza w celu: przesłania zapytania lub wypełnienie formularza umów się na wizytę online znajdującego się w serwisie, Klient dokonuje akceptacji niniejszej Polityki Prywatności. Tym samym Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w związku z zawarciem i wykonywaniem umowy przez firmę  Premium Car Sp. Z O.O. Podanie jakichkolwiek danych osobowych ma charakter dobrowolny.
Podanie danych wymaganych w procesie /korzystania z formularza kontaktowego lub formularza umówienia się na wizytę online jest konieczne do prawidłowego wykonywania usług przez firmę Premium Car Sp. Z O.O. Osoba, której dane dotyczą w każdym czasie ma prawo dostępu do treści swoich danych (art.15 RODO – zgodnie z tym artykułem rozporządzenia, w takiej sytuacji administrator Premium Car Sp. Z O.O. dostarczy osobie, której dane dotyczą, kopię danych osobowych podlegających przetwarzaniu).
Osoba, której dane dotyczą w każdym czasie ma prawo do poprawienia/ sprostowania danych (art. 16 RODO)
Osoba, której dane dotyczą w każdym czasie ma prawo żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”) (art. 17 RODO), czyli prawo do usunięcia danych.
Osoba, której dane dotyczą w każdym czasie ma prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO) Osoba, której dane dotyczą w każdym czasie ma prawo do przenoszenia danych (art. 19 RODO)
Osoba, której dane dotyczą w każdym momencie ma prawo do sprzeciwu przetwarzania danych (szczególnie jeśli dane są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego).
Odbiorcy (procesorzy powierzenia) danych osobowych to m.in. podmioty zapewniające utrzymanie serwisu. Wymiana danych osobowych z tymi podmiotami jest regulowana umową powierzenia danych.

6. Jak osoba której dane dotyczą może realizować swoje prawa wynikające z ustawy RODO?
Wystarczy, że osoba, której dane dotyczą wyśle odpowiednią wiadomość na adres biuro@premiumcar.com.pl (jednocześnie jest to realizacja 12 ust. 6 rozporządzenia RODO) lub prześle wiadomość drogą listowną na adres Premium Car Sp. Z O.O. ul. Staszica 9 39-220 Pilzno . Zgodnie z przepisami RODO, administrator danych osobowych, udzieli odpowiedzi w ciągu 30 dni.
7. Kto w Premium Car Sp. Z O.O. ma dostęp do gromadzonych i zbieranych danych?
Zgodnie z art. 29 RODO, dostęp do danych mają upoważnieni do tego pracownicy lub współpracownicy zajmujący się obsługą serwisu Premium Car Sp. Z O.O., którym zostały udzielone stosowane pełnomocnictwa.
8. Szczegółowe informacje które są przetwarzane w Premium Car Sp. Z O.O.

1. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
a. Poprzez dobrowolnie wprowadzone przez użytkownika informacje w formularzach.
b. Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookie (tzw. „ciasteczka“).
c. Poprzez gromadzenie logów serwera www przez operatora hostingowego.
2. Informacje w formularzach:
a. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika.
b. Serwis może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP)
c. Dane w formularzu nie są udostępniane podmiotom trzecim inaczej, niż za zgodą użytkownika.
d. Dane podane w formularzu mogą stanowić zbiór potencjalnych klientów, zarejestrowany przez Operatora Serwisu w rejestrze prowadzonym przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
e. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego.
3. Informacja o plikach cookies.
a. Serwis korzysta z plików cookies.
b. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
c. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
a. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
b. określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.
W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies.
9. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
10.  Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu: wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www. Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookie wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics.
11. Pliki cookies mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences
12. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:
a. czas nadejścia zapytania,
b. czas wysłania odpowiedzi,
c. nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
d. informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
e. adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejściedo Serwisu nastąpiło przez odnośnik,
f. informacje o przeglądarce użytkownika,
g. Informacje o adresie IP.

13. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.
14. Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.
15. Udostępnienie danych.
– Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych.
– Dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej są udostępniane wyłączenie za zgodą tej osoby.
– Operator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.